Seite wählen

Długofalowe planowanie i zrównoważony rozwój

„O zrównoważonym rozwoju mówimy wtedy, kiedy przy wszystkim, co robimy, pamiętamy o zakończeniu.“

Jako firma mająca zawsze na widoku przyszłość oraz jako pracodawca dla ponad 416 pracowników, Beck+Heun jest przedsiębiorstwem świadomym swojej społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, która determinuje nie tylko nasze działania biznesowe. Bierzemy czynny udział w projektach pomocowych i działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Eko– logicznie!

Co roku powstaje milion ton odpadów, z czego mniej niż 40 proc. poddawane jest procesom recyklingu. Pozostałe odpady, w tym substancje trujące i niebezpieczne, są spalane, wywożone na składowiska odpadów lub utylizowane pod ziemią. W celu zmniejszenia tej ilości odpadów, zapobiegania uwalnianiu się niebezpiecznych substancji i produkowania w sposób bardziej świadomy i przyjazny dla środowiska, do naszych produktów używamy głównie bezpiecznych materiałów izolacyjnych – Styroporu® i Neoporu®. Materiały te nie zawierają freonu ani innych fluorowcowanych związków. Zawierają one natomiast azot i tlen, czyli powietrze, co sprawia, że są bardzo oszczędne, jeśli chodzi o energię termiczną i surowce. Ponadto mogą mieć kontakt z żywnością i są w pełni odnawialne. Aby przetwarzanie pozostałych części składowych produktów również mogło przebiegać w sposób przyjazny dla środowiska, firma Beck+Heun stosuje zaprojektowany przez siebie i jak dotąd unikalny system recyklingowy do skrzynek do rolet i żaluzji zewnętrznych. Partnerzy firmy Beck+Heun w zakresie konfekcjonowania uczestniczą w koncepcji recyklingowej i mogą zwrócić resztę elementów firmie Beck+Heun przy okazji nowej dostawy skrzynek do rolet i żaluzji zewnętrznych. Zostają one rozłożone na części według surowców (Styropor®/Neopor®, aluminium, stal budowlana) i przekazane do odpowiednich miejsc zbiórek surowców wtórnych.

LEBEN HELFEN – Kto pomaga, daruje nadzieję!

Organizacja pożytku publicznego LEBEN HELFEN GmbH została założona w roku 1994 przez całą grupę Beck w celu wspierania osób pokrzywdzonych i cierpiących na niedostatek. Fundament darowizn stanowią coroczne wydatki na prezenty gwiazdkowe dla klientów i partnerów biznesowych, z których rezygnujemy, przeznaczając te środki na rzecz fundacji. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych działań i akcji pomocowych znajdą Państwo w naszej corocznej broszurze informacyjnej lub pod adresem www.leben-helfen.org

„Ochrona środowiska naturalnego jest droga, ale niezachowanie środowiska okaże się horrendalnie drogie.“