Wybierz stronę

Systemy kompletne

THERMO-SA - Rozwiązania do renowacji parapetów

Późniejsza izolacja i oddzielenie termiczne

Renowacja starych parapetów przy wymianie okien.

Izolacja termiczna pod oknem i parapetem wewnętrznym.

Izolacja termiczna pod oknem i parapetem zewnętrznym.

Izolacja termiczna pod oknem.

THERMO-SA - Rozwiązania specjalne dla przyłączy

Właściwy element przyłączeniowy do każdego zastosowania

Formacja kątowa narożnik zewnętrzny