Wybierz stronę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego

Jako pracodawca zatrudniający około 550 pracowników, jesteśmy świadomi naszej ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. Dlatego dbamy o czyste środowisko, działamy rozważnie i oszczędzamy zasoby.

W celu zapewnienia przyjaznych dla środowiska procesów zarówno w produkcji, jak i w administracji, istniejące procesy są stale udoskonalane. Zainwestowano na przykład w nowe kotły do spieniania twardej pianki EPS. Wytwarzają one nie tylko o 45% więcej pary, ale także przy niższym zużyciu energii iemisji CO2.

Kolejnym przykładem jest 920 modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu głównego budynku w Mengerskirchen, które dostarczają energię do produkcji. Łącznie 6.000 metrów kwadratowych powierzchni dachowej jest wykorzystywane do wytwarzania energii odnawialnej. Nawiasem mówiąc, prądem elektrycznym można pokonywać również krótkie odległości. W tym celu został zakupiony samochód elektryczny wraz ze stacją paliw.

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas modnym słowem, ale zawsze był częścią naszych działań. Dowodzi tego również system recyklingu, który funkcjonuje u nas od lat sześćdziesiątych. Klienci utylizują w tym systemie resztki materiałów z zakupionych elementów budowlanych, które następnie mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym Beck+Heun.

To, że mój pracodawca promuje ekologiczne rozwiązania, daje mi dobre samopoczucie. Ponieważ jeśli planuje się przyszłość, trzeba również zapewnić zrównoważony rozwój.

Stefan Diehl
Kierownik działu logistyki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Być przy tych, którzy potrzebują wsparcia

Firma LEBEN HELFEN GmbH została założona w 1994 roku przez Grupę Beck. Od tego czasu wspiera ludzi w potrzebie poprzez różnorodne projekty pomocowe na wszystkich kontynentach. Środki finansowe przeznaczane na ten cel były wydawane na prezenty świąteczne dla klientów i partnerów biznesowych oraz na reklamę i ogłoszenia.

Na przykład w łotewskim mieście Wangasz kuchnię dla ubogich wyposażono w profesjonalne naczynia kuchenne, które spełniają krajowe wymogi higieniczne. W przypadku szkoły w Gambii darowizny są wykorzystywane od wielu lat do finansowania pensji nauczycieli, materiałów dydaktycznych, opłat za szkołę i posiłków dla uczniów.

Ale istnieje również potrzeba działania w regionie lokalnym, którą zajmuje się LEBEN HELFEN. Jednym z przykładów jest przebudowa starej szkoły w Waldernbach na centrum rodzinne. Stał się on obecnie często odwiedzanym miejscem spotkań mieszkańców w każdym wieku. W centrum rodzinnym znajduje się między innymi przychodnia lekarska i dom opieki.

Jesteśmy dumni, że możemy wnieść nasz wkład w pozytywny rozwój ludzi z bliska i daleka i zawsze cieszymy się, gdy otrzymujemy pięknie wykonane listy z podziękowaniami od wspieranych obszarów.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o projektach pomocowych, przekazać darowiznę lub złożyć wniosek o pomoc?

Na stronie live-help.org znajdziesz więcej informacji i sposoby kontaktu z nami.