Wybierz stronę

Skrzynki wbudowane

ROKA-SHADOW® LIGHT / COMPACT

Optymalne rozwiązanie dla dużych rozpiętości - szalunek nadproża dolnego lub U-kształtnego

Die Raffstorekästen ROKA-SHADOW® LIGHT und ROKA-SHADOW® COMPAKT bieten mit ihrer unteren oder U-förmigen Sturzschalung die Möglichkeit, auch große Spannweiten beziehungsweise Lichtbänder mit einer Beschattung zu überbrücken. Die Systeme eignen sich insbesondere für große Bürokomplexe und moderne, architektonisch anspruchsvolle Mehrfamilienhäuser. Die Beschattungssysteme können den bauseitigen Anforderungen angepasst werden. 

1. listwa do mocowania okien

W wewnętrznym bloku izolacyjnym zintegrowany jest profil łączący ościeżnicę, służący do mocowania ramy okna.

2. przedłużony panel zewnętrzny

Zewnętrzna listwa jest przedłużona o 30 mm, co zapewnia czyste przykrycie szczeliny montażowej pomiędzy oknem a skrzynką.

3. zmienna zsuwnia skrzyni

Wałek można dopasować pod względem wysokości i głębokości do wszystkich dostępnych w handlu systemów żaluzji zewnętrznych (60-93 mm).

 

Szalunek dolnego nadproża od strony pomieszczenia (LIGHT)

W porównaniu z wariantem COMPAKT nadproże betonowe można zaprojektować o 40 mm większe, co umożliwia większe przenoszenie obciążeń.

Szalunki U-kształtne (COMPAKT)

Trójstronne, izolowane termicznie nadproże redukuje mostki termiczne i ułatwia prace szalunkowe.

ROKA-SHADOW® - Warianty montażu

ROKA-SHADOW® LIGHT

Tynk (monolityczny)

Tynk w ETICS

ETICS

Klinkier

ROKA-SHADOW® COMPACT

Tynk (monolityczny)

Tynk w ETICS

ETICS

Klinkier