Wybierz stronę

Systemy kompletne

THERMO-HSA - specjalnie dla systemów podnoszono-przesuwnych

Idealny do grubszych ram

Element łączący jastrych THERMO-HSA nadaje się szczególnie do systemów podnoszono-przesuwnych lub do większych grubości ram. W tym przypadku belka nośna jest dostosowana do odpowiedniej grubości ramy, aby zapewnić możliwie największą powierzchnię podparcia. THERMO-HSA może być również dostosowany do każdej konstrukcji podłogi i przyłącza. Przedłużenie ramy w obszarze jastrychu nie jest już konieczne. Stabilne wkładki i kątowniki wzmacniające w obrębie elementu zapewniają również optymalne przenoszenie obciążeń. Do zastosowania parapetu dostępny jest specjalny moduł dodatkowy.

THERMO-HSA

dla całej powierzchni parapetu okiennego

THERMO-HSA

poniżej zespołu podnoszono-przesuwnego

THERMO-HSA

Zalety

1. wysokość pod ramą

wystarczająca ilość miejsca na dolne połączenie w obszarze jastrychu, opcjonalnie na połączenie z tarasem, izolacja poniżej połączenia z tarasem

2. rozproszenie obciążeń wiatrowych

Od wysokości 180 mm zintegrowany jest stalowy kątownik, który przejmuje obciążenia od wiatru z dolnego połączenia ramy.

Wykonane na miarę

Wysokość, szerokość i nachylenie mogą być indywidualnie zaprojektowane zgodnie z wymaganiami klienta.

Elementy przyłączeniowe THERMO

Wyposażenie specjalne i akcesoria

THERMO-EZM - moduł dodatkowy do jastrychu

Element bloku termoizolacyjnego Moduł dodatkowy z Neoporu® [ λ = 0,032 W/(mK) - B1] przygotowany do dolnego połączenia okna w obszarze jastrychu pod zewnętrzny parapet aluminiowy lub kamienny.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze Complete Systems na dole strony.

Zakładka

Zakładka